Loading...
 

Procedure wachtwoord herstellen wijzigen

Procedure wachtwoord herstellen/wijzigen

Wachtwoord herstellen

Als u niet meer kunt inloggen dan kunt u uw wachtwoord op 2 verschillende manieren herstellen.
Manier 1: start een school computer op en klik bij het inlog scherm op Forgotten Password.
Wv1

Manier 2: ga op een browser (maakt niet uit welke) naar de website van het Vossius Gymnasium.
Kies onder PORTALS voor Office 365.
Vul uw Vossius e-mail adres in, klik op Volgende en klik op het scherm dat u nu ziet op Wachtwoord vergeten.
Wv2

Vul bij Gebruikers-id uw Vossius e-mail adres in.
Vul in het tekstveld daar onder de tekens in die u op de afbeelding ziet.
Wv3

In het volgende scherm moet u een verificatiemethode kiezen.
Kies de methode die u wilt en volg de instructie die er bij staat.
Wv4

U moet nu een tweede verificatiemethode kiezen.
Kies ook hier de methode die u wilt en volg de instructie die er bij staat.
Wv5

Vul nu uw nieuwe wachtwoord in beide tekstvelden in en klik op Voltooien.
U kunt vanaf nu overal weer inloggen met uw nieuwe wachtwoorden.
Sommige applicaties zoals Magister kunnen tot 30 minuten duren voordat u hier weer bij kan.
Wv6

Wachtwoord wijzigen

Op de voorpagina van Office 365 klikt u rechtsboven op uw foto/initialen en klik in het menu dat u daar onder ziet verschijnen op Mijn account.
Afb13

Klik in het scherm dat u nu ziet op WACHTWOORD WIJZIGEN >.
Afb14

Vul op de pagina die u nu ziet bij Oud Wachtwoord uw huidige wachtwoord in.
Vul daar onder uw nieuwe wachtwoord in en vul daar onder nogmaals het nieuwe wachtwoord in (bevestiging/controle).
Afb15

Let op: er zijn een aantal regels van toepassing voor het wachtwoord:
Het wachtwoord moet minimaal 10 en maximaal 20 karakters bevatten.
Ook moeten er minimaal 1 van de volgende karakters in uw wachtwoord verwerkt zitten:
- 1 hoofdletter
- 1 kleine letter
- 1 getal
- 1 van de volgende speciale karakters: ! @ # $ % ^ & * ( ) _ +

Uw wachtwoord mag de volgende zaken NIET bevatten:
- Voornaam of achternaam
- password, wachtwoord, test, geen of delen daar van
- Veel voorkomende woorden zoals bijvoorbeeld: het of daarom
- 4 of meer opeenvolgende karakters zoals bijvoorbeeld: 1234, !@#$ of abcd,
123, !@# of abc kan bijvoorbeeld wel
- Jaartallen zoals bijvoorbeeld: 1980 of 2019

Als u een nieuw wachtwoord heeft gemaakt klikt u op de knop verzenden.
Na dat u uw wachtwoord heeft gewijzigd bent u klaar met de procedure.
Vanaf nu kunt u gebruik maken van alle onze ICT voorzieningen zoals bijvoorbeeld Office 365.

Overzicht applicaties

Login 1 = gebruikersnaam (zonder @vossius.nl)
Login 2 = gebruikersnaam aan vossius.nl (Vossius e-mail adres)

ApplicatieLogin
PC1
E-mail/webmail2
Office 3652
Its Learning1
Magister1
Untis app/site1
Vossius Website1
Thuis werken2
Google2
Chromebook2

Menu